Tiltu periodiskās uzturēšanas būvdarbu uzraudzība Latgales reģionā un Vidzemes reģionā