Tiltu periodiskās uzturēšanas būvdarbu uzraudzība Centra reģionā un Kurzemes reģionā