Tiltu pārbūve (Skaļupes tilts autoceļa V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne km 12.93 un Briedes tilts autoceļa V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze km 17.50) (2 līgumi)