Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Kurzemes reģionā