Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Centra reģionā