Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Zalvītes tilts autoceļa V793 15,230 km, Dienvidsusējas tilts autoceļa V956 49,340 km, Glāžupes tilts autoceļa P15 19,182 km) (3 līgumi)