Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Svētes tilts autoceļa P103 Dobele – Bauska 29.630 km un Sarjankas tilts autoceļa P52 Ploski – Zilupe – Šķaune – Ezernieki 48.03 km) (2 līgumi)