Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Svētes tilts a/c V1078 22,600 km, Rumbiņas caurteka a/c A6 54,870 km un Abavas tilts a/c V1485 0,600 km) (3 līgumi)