Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Rindas tilts autoceļa V1315 Pope – Rēdnieki 3,85 km un Šķērveļa tilts autoceļa V1277 Lēnas – Alši 6,50 km) (2 līgumi)