Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Poguļankas tilts autoceļa V673 28,19 km, Teicijas tilts autoceļa V869 7,67 km un Vircavas tilts autoceļa V1072 4,68 km) (3 līgumi)