Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Pelavas caurteka a/c V916 3,96 km, Plītnīcas tilts a/c V527 1,86 km un Bikstupes tilts a/c V1484 3,10 km) (3 līgumi)