Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Ičas tilts autoceļa P36 39,200 km, Dzeņu grāvja caurteka autoceļa A6 192,630 km, tunelis autoceļu A8 un V1068 mezglā) (3 līgumi)