Tiltu būvdarbi – Vārtajas tilts (autoceļa P114 5,900 km), Ālandes tilts (autoceļa P106 79,935 km), Paurupes tilts (autoceļa V1221 2,900 km) un Stendes tilts (autoceļa V1406 4,800 km) (3 līgumi)