Tilta pār Sedu autoceļā P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža 28,800 km periodiskā uzturēšana