Tilta pār Sedu a/c P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža 28,800 km periodiskās uzturēšanas būvdarbu uzraudzība