Tartaka tilta (autoceļa V722 km 5,195) atjaunošana, Čodorānu strauta tilta (autoceļa V506 km16,30), Aunejas caurtekas (autoceļa V516 km2,99) un Gaujas tilta (autoceļa V330 km4,20) pārbūve (2 līgumi)