Svētes tilta autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) 7,91 km pārbūve un gājēju – velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte)