Stacionāro informatīvo plākšnu izgatavošana un uzstādīšana ERAF un KF līdzfinansētajos projektos