Stacionāro informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos