Slēgts konkurss – Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana 2015.-2020. gadā (pirmā kārta – kandidātu atlase)