„Šķembu pamata virskārtas izbūve 8cm biezumā objektā „Autoceļa P121 Tukums –Kuldīga km 58,39-70,88 rekonstrukcija””