SIA Lattelecom komunikāciju pārbūve VAS Latvijas Valsts ceļi attiecināmajā daļā, projekta Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve blakus autoceļam P5, Stopiņu novadā ietvaros