Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana