Satiksmes uzskaites punktu ierīkošana un satiksmes uzskaites iekārtu piegāde