Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros