Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā) (3 līgumi)