Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā) (2 līgumi)