Satiksmes intensitātes uzskaites sistēmas modernizācija un jaunu uzskaites punktu izbūve