Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu autoceļa A6 krustojumā ar Līvzemes ielu km 20,850, autoceļa A8 ceļa mezglā ar autoceļu A5 un autoceļa V35 km 1,7-2,4 (Rumbula) būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (3 līgumi)