Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība