Satiksmes drošības uzlabošanas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa A2 km 12,405-22,000, autoceļa P4 km 5,73-6,75, autoceļu P3 un P10 ceļu mezglā) (3 līgumi)