Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P3 un P10 ceļu mezglā un valsts galvenā autoceļa A3 apdzīvotā vietā Stalbe