Satiksmes drošības uzlabošana – satiksmes organizācijas pasākumi (autoceļš A6) un pārkārtošanās joslas izbūve (autoceļš A8) (2 līgumi)