Satiksmes drošības uzlabošana Graužupītes šķērsojumā (autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) km 51,0 – 51,3 tehniskā projekta atjaunošana)