Satiksmes drošības paaugstināšana – gājēju pāreju labiekārtošana un ātrumvaļņa izbūve (autoceļi A6, A7, A9, P1 un V422) (6 līgumi)