Sadzīves atkritumu konteineru uzstādīšanu un uzturēšanu pierobežā pirms Pātarnieku RKP