Sabiedriskās transporta pieturvietas demontāža un jaunas pieturvietas izbūve reģionālajā autoceļā P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. km 29,466 (a/p„Kubuļi”)