Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības vai atlikušās aizvietošanas vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana