Rītupes tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P50 Kārsava – Krievijas robeža (Aizgārša) km 6.50