Rīcības plānu izstrāde un iepriekš izstrādāto rīcības plānu pārskatīšana trokšņa novēršanai vai samazināšanai