Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posmā km 9,260 – 65,220