Publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanas nodrošināšana valsts galvenā autoceļa projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai