Pļaviņu HES tuneļa brauktuves atjaunošana un a/c P87 Bauska-Aizkraukle no 76,36 km līdz 78,48 km segas rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība