Pilsētu (Ugāle, Salacgrīva, Cēsis, Smiltene, Alūksne) apvedceļu iespējamības izpēte