Piegādātāju apspriede: Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu izstrādei, ieviešanai, uzturēšanai un attīstībai