Perspektīvā autoceļa maršruta E67 posma Vangaži – Skulte iespējamās būvniecības izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums