Pērses tilta autoceļā V920 Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži 1,0 km periodiskās uzturēšanas darbi