Pārkārtošanās joslas izbūve uz valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) kreisajai brauktuvei ceļa mezglā ar valsts galveno autoceļu A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)