Par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu