Par nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu